Rituximab-induced rare adverse reactions
Chen Jing;Li Jian
药物不良反应杂志 . 2010, (5): 321 -4 .