Exploration of the clinical characteristics of adverse reactions and warning signals of Danshen lyophilized powder injection
Sun Shiguang, Fan Wei, Qi Dongmei, Liu Jian, Tian Yuejie, Xie Yanjun, Sun Rong
药物不良反应杂志 . 2016, (4): 243 .