Application of data mining algorithm to detect adverse drug reaction signal
Zhang Jingyuan, Bai Yuxia, Han Sheng, Jiao Ligong, Guan Xiaodong, Shi Luwen
药物不良反应杂志 . 2016, (6): 412 .