Studies on spermatogenic cell apoptosis of rats induced by hydroxyurea
Zhou Li;Wu Chunqi;Wang Qingxiu;Yang Baohua;Liao Mingyang
药物不良反应杂志 . 2008, (6): 0 -0 .