Studies on safety of etanercept in treatment of ankylosing spondylitis
Zhang Hong;Deng Xiaohu;Zhang Yamei;Zhang Jianglin;Huang Feng
药物不良反应杂志 . 2008, (6): 0 -0 .