Preliminary studies on relationship between sulphonylureasinduced hypoglycemia and CYP2C9 genotype in patients with type 2 diabetes
Zhang Qi;Peng Miaoguan;Jiang Peipei;Huang Yanping;Min Yunbing;Li Meizhong;Huang Jufang;Luo Jinhua;Wang Dan;Wang Ying;Liao Zhihong
药物不良反应杂志 . 2008, (6): 387 -5 .