Limbs tremor caused by Suhuang Zhike capsules (苏黄止咳胶囊)
Huang Xiaofang, Gong Lixian, Deng Minjia, Yang Chen
Adverse Drug Reactions Journal . 2020, (5): 326 -327 .