Hyperkalemia caused by Qingfei Paidu decoction(清肺排毒汤) in a patient with novel coronavirus pneumonia
Han Maozhi, Li Shasha, Li Jing, Li Xianchao, Gao Linlin, Lu Yan, Zhou Ziyu
Adverse Drug Reactions Journal . 2020, (6): 375 -376 .  DOI: 10.3760/cma.j.cn114015-20200309-00240