Immune checkpoint inhibitor-related pneumonitis caused by pembrolizumab: a case report and literature review
Yan Xuelian, Huang Qian, Ge Nan, Sun Wenjuan, Zhang Bo, Wang Kai
Adverse Drug Reactions Journal . 2020, (11): 631 -637 .  DOI: 10.3760/cma.j.cn114015-20200112-00026