Thoughts on vaccine hesitancy in the context of coronavirus disease 2019 epidemic
Zhong Zhilei, Chen Qiuyu, Ma Ruilan, Qi Qiucheng, Li Jiaxuan, Yang Jingsi
Adverse Drug Reactions Journal . 2021, (7): 337 -341 .  DOI: 10.3760/cma.j.cn114015-20210224-00213