Pharmacological monitoring of hypoglycemia caused by interaction between clopidogrel and repaglinide
Cai Yue, Wang Yanchun, Zhou Xiaohui, Zhu Xiaoran, Tian Dongdong, Dong Zhanjun
Adverse Drug Reactions Journal . 2022, (12): 664 -666 .  DOI: 10.3760/cma.j.cn114015-20220317-00214